Wielgården Halden, Storgata 7

Storgata 7 er den gamle Wielgården opprinnelig oppført i 1827 og ombygd flere ganger av godseier Andreas M. Wiel. Wielgården var kontor for Sagbrugs foreningen i årene 1923 – 1997 Bygningen var SEFRAK registrert og arbeidet ble utført ihht antikvariske retningslinjer. Vi har rehabilitert tak med takstein av tegl. Pipe ble demontert, mursteinene børstet og rengjort for gjenbruk. Deretter ble pipa murt opp igjen på tradisjonell måte. Reparasjon og utskifting av råteskadet trevirke i deler av takkonstruksjonen. Reparasjon av gesims og fasadedeler likt opprinnelig. Takomlegg komplett med nytt undertak, sløyfer og lekter tekket med glasert takstein ca 1600m2, tekkinger og beslag i zink ca 300m2 og nytt renne, nedløpssystem med spesiallagede brønner.

 • Status

  Ferdig

 • Oppdragsgiver

  Halden kommune, Patrik Bergmann v/ SG Arkitekter as, tlf 476 73 751

 • Verdi

  ca. 3 500 000,- eks mva

 • Kontraktsform

  Totalentreprise

 • Utført

  jan-mai 2016

Bilder (21)