Kråkstad kirke

Kirken er oppført rundt 1720 tallet. Høy vernestatus og alt arbeid utføres i samvær med Riksantikvaren.

Arbeidene som utføres er, utbedring og pussing av ødelagte mur fuger og fjerning av eks maling samt maling med ny kalkmaling. Tre fasader, fjerning av eks maling, utbedring av råteskadet panel og maling med linoljemaling.

Arbeider med natursteinsmur, fuger og innmuring nye steiner. Utbedring av råteskader i bunnsvill på tårnet. Eks dører og vinduer demonteres og rehabiliteres på verksted før remontering, gjelder i tårn, våpenhus, sakrisiet og koret. Utbedring av skadede blyglassvinduer og malerier, komplett blyglass rehabilitering. Nye beslag under vinduer i sink materialer. Takarbeider, utbedringer, sjekk av tekkinger, takrenner og nedløp. Takarbeider gjelder også for utbedring av lynavleder. Diverse dreneringsarbeider rundt grunnmur. Innvendige arbeider, utbedring av vegger på galleriet, fjerning av saltutslag og maling med diffusjonsåpen maling. Sliping og behandling av gulvet i koret, gjelder også for trapp til galleriet.

  • Status

    Ferdig

  • Oppdragsgiver

    Ski Kirkelige Fellesråd, v/ Per Stenseth i SG Arkitekter as

  • Verdi

    ca 2 000 000,- eks mva

Bilder (7)