Fredrikstad Domkirke

Arbeidet innebefatter mur/tømrer/snekker/taktekker/blikkenslager/maler / glass og blyglassarbeider, samt smed og sveisearbeider. Og omfattende stillaser og riggarbeider. Alt arbeidet utføres iht antikvariske retningslinjer kontrollert og godkjent av riksantikvar Sjur Mehlum.

Mur arbeideider. Om spekking fasader med pølsespekk, demontering og oppbygning av små-tårn rundt hoved spir, muring og forankring av nye og eksisterende skifer heller på gavler og pilastere. Blikkenslagerarbeideider. Ny dobbelt falset skivetekking i kopper på hoved tårn, små tårn, beslag renne og nedløpssystem, arbeidet utføres etter antikvariske retnings linjer, nytt hoved spir, spir-kuler og utsmykninger i kobber, messing og tinn lodding.

Taktekking. Nytt undertak sarnfil TU 222 og 111, tekking med Lushan tak skifer. Tømrer og snekker arbeideider. Rekonstruksjon tårn tak til småtårn, utskifting av bærende bjelker i hovedtårn, fresing og oppbygning av nye gesimser rundt småtårn, nytt undertak, prosjektering lufte detaljer, skifer arbeider på hoved skip, isolerings arbeider og vindus arbeider. Rehabilitering av alt innvendig blyglass og utvendige støpejernsvinduer, tilvirkning og montering av nye innvendige varevinduer i tårn.

 • Status

  Ferdig

 • Utført

  2014-2016

 • Oppdragsgiver

  Fredrikstad Kirkelige Fellesråd, Heine Langsholt

 • Verdi

  ca 24 000 000,- eks mva

 • Kontraktsform

  Totalentreprise

Bilder (6)