Forsvarsbygg

Infanterikaserna Oppført fra 1783 til 1787

Arbeidet er klassifisert og har verneklasse 1 på interiør og eksteriør.

Bygningen påstås å være bygget etter det «kalendariske system»: Infanterikasern har, fire fløyer (for årstidene), tolv skorstener (månedene) syv utvendige hjørner (ukedagene), 24 ruter i vinduene. Infanterikaserna er et viktig bygg innen nasjonale festningsverk og er har gjennomgått omfattende vedlikehold etter antikvariske retningslinjer.

Arbeidet innebefattet mur/ tømrer/snekker/blikkenslager/taktekker og maler arbeider.Utskifting av 50 – 80 % av alle bærende konstruksjoner i tak og bjelkelag. Utskifting av råte i taktro, ca 9000 lm 1 ½ x 9« under og overligger ukantet og kanta malmfuru. Etablering av ny stubbloftsleire i randsone rundt bygget. Sikring av gesimser, demontering og rekonstruksjon med eksisterende renset tegl, kalk puss. Innvendige arbeider, rabbispuss, panelering, maling. Prosjektering og etablering av isolering og lufting i eksisterende undertak. Rens og sortering av eksisterende tak tegl for gjenbruk. Komplett rehabilitering av yttertak med eksisterende og ny teglstein, samt nye beslag, tekkinger og rennesystem i kopperplater. Tilvirkning av ny hovedport i gårds mur og i brannstasjon, rekonstruert etter opprinnelig utførelse og material bruk. Slutt dokumentasjon alle arbeider iht. Forsvarsbygg sine retningslinjer / krav er lagret og kan ses på GG:\Utvikling\Sør\4201 Oslo\130008 (2435152) Fredrikstad Yttertak Infanterikasernen\12 FDV

  • Status

    Påløpende

  • Utført

    2014 – 2014

  • Oppdragsgiver

    Forsvarsbygg, Anne Solli

  • Verdi

    ca. 23 500 000,- eks mva

  • Kontraktsform

    Totalentreprise

Bilder (22)