Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk

Verneklasse 1

Kommandantgården fra 1768 ble bygget som privatbolig, men kjøpt av Militær etaten i 1796, til bruk som residens for festningens kommandant.  Arbeidet som ble utført er klassifisert som verneverdig på uthuset tilhørende Kommandant boligen. Gammel takstein ble demontert og lagret for gjenbruk.  Gradrenner, takrennesystem og nedløpssystem ble tilpasset eksisterende dimensjoner og uformet tilsvarende eksisterende.

 • Status

  Ferdig

 • Utført

  2015

 • Oppdragsgiver

  Forsvarsbygg, Felix Nyberg

 • Verdi

  Ca 400 000,- eks mva

 • Kontraktsform

  Totalentreprise

Bilder (2)